انواع سورتر و جدا کننده اتوماتیک

انواع سورتر و جدا کننده اتوماتیک

در صنایع تولید محصولات استفاده فراوان دارند قبول سفارش تولید انواع سورتر با هر ظرفیت بدون دخالت نیروی انسانی نوع محصول و شرایط جداسازی و تیراژ تولید ، تعیین کننده سورتر شما خواهد شد قابلیت تطبیق با دستگاههای بسته بندی قابلیت کنترل کیفی محصول هنگام جداسازی قابل توجه صنایع غذا دارو کشاورزی صنعتی بهداشتی و صنایع دیگر بهینه سازی سورترهای قدیمی شما از نظر ظرفیت و سرعت و دقت

8
7
6