خطوط تولید اتوماتیک

خطوط تولید اتوماتیک : 

خط تولید به فرایندی پیوسته گفته می‌شود که در کارخانجات به منظور تولید محصول نهایی از محصولات خام و مواد اولیه انجام می‌شود . این عملیات‌ها شامل فراوری ،  پالایش و مونتاژ نیز می‌شوند.

1