____ ____ ____

گارانتی و خدمات پس از فروش

شرکت رویین دژ صفه ، شرایط و ضوابط ضمانت محصول و خدمات پس از فروش را مطابق ذیل اعلام میدارد :

  • محصولات این شرکت دارای یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش میباشد.
  •  هزینه های تعمیرات و تعویض قطعات در دوران گارانتی بر عهده ی شرکت می باشد .
  • هزینه ی مربوط به تعمیرات خارج از تعهد ضمانت نامه , هزینه های ایاب و ذهاب و سرویس های دوره ای که در مدت زمان گارانتی ( بر اساس درخواست خریدار صورت می گیرد ) برعهده ی خریدار میباشد.
  • خدمات پس از فروش همراه با دریافت دستمزد و هزینه های مربوطه خواهد بود.
  • گارانتی محصولات طی یک فرم ضمانت نامه دارای شماره سریال و مشخصات محصول به خریدار تحویل میگردد.

ضمانتنامه در شرایط زیر قابل اجرا نمیباشد :

  •  صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت بالا، گرد و غبار شدید، نوسانات برق و حوادث طبیعی؛
  • استفاده ی نادرست از محصول در مواردی خارج از سازگاری و یا عمل نکردن به دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه ی راهنمای دستگاه؛
  •  محصولاتی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز کارشناسان. این شرکت تعمیر شود؛
  •  هر نوع دستکاری و یا آسیب در برچسب گارانتی یا هولوگرام نصب شده بر روی محصول؛
  •  دستگاههایی که فاقد برچسب گارانتی باشند.