____ ____ ____

سقف متحرک اتوماتیک

بهمن 23, 1399

سقف متحرک اتوماتیک

شما روی مبل لم دادید و با زدن یک دکمه سقف های متحرک اتوماتیک بالای سر شما به یک باره باز میشود . این صحنه تا چند سال پیش شاید یک رویا بود که به یک باره سقف بالای سر شما باز شود و آسمان بالای سرتان را ببیند و لذت ببرید . اما این […]

سقف متحرک اتوماتیک, مجله رویین دژ
مرداد 16, 1397

چگونه از مزایای نور طبیعی قابل دسترس استفاده کنیم

قرار گرفتن در معرض نور طبیعی یا فقدان آن تأثیر بسیار زیادی بر سلامت ما دارد که ما اغلب درک نمی کنیم. نیاز به ارتباط با زمین و زیبایی آن درهمه ما ذاتی است، اما فشار محیط های کاری شرکت های بزرگ اقتصادی و کارآمد، بسیاری از افراد را به فضاهای کار با روشنایی فلورسنت […]

سقف متحرک اتوماتیک, مجله رویین دژ, نورگیر متحرک