____ ____ ____

نورگیر متحرک

مرداد 16, 1397

چگونه از مزایای نور طبیعی قابل دسترس استفاده کنیم

قرار گرفتن در معرض نور طبیعی یا فقدان آن تأثیر بسیار زیادی بر سلامت ما دارد که ما اغلب درک نمی کنیم. نیاز به ارتباط با زمین و زیبایی آن درهمه ما ذاتی است، اما فشار محیط های کاری شرکت های بزرگ اقتصادی و کارآمد، بسیاری از افراد را به فضاهای کار با روشنایی فلورسنت […]

سقف متحرک اتوماتیک, مجله رویین دژ, نورگیر متحرک